ACOS

astma-COPD overlapsyndroom

Obstructieve longziekte waarbij sprake is van een combinatie van astma en COPD, of het niet mogelijk is onderscheid te maken tussen deze aandoeningen.