AD

Alzheimer's disease

Ziekte van Alzheimer; meest voorkomende vorm van dementie.

andere betekenissen

amenorroeduur en auris dexter