AMA

antimitochondrial antibodies

Auto-antistoffen tegen mitochondriën van voornamelijk de lever bij patiënten met primaire biliaire cirrose.

andere betekenissen

algemeen militair arts en american medical association