AMI

arteria mesenterica inferior

Bloedvoorziening van het colon descendens, sigmoideum en een groot deel van het rectum.
Zie ook
AMS

andere betekenis

acuut myocardinfarct