BG

bloedgroep

Classificatie van het bloed bepaald door het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde eiwitten die zich aan de buitenkant van de rode bloedcellen bevinden. De meest gebruikte methode om bloedgroepen te classificeren is het ABO-systeem, waarin de bloedgroepen A, B, AB en O worden onderscheiden.

andere betekenissen

bloedgas en binnengasthuis