Afkortingen Functie

A-KO arts-klinisch onderzoeker
AGIKO assistent-geneeskundige in opleiding tot klinisch onderzoeker
AIO assistent in opleiding
AIOS arts in opleiding tot specialist
AMA algemeen militair arts
ANIOS arts niet in opleiding tot specialist
apo apotheker
ass assistent
AVG arts verstandelijk gehandicapten
AW achterwacht
BA bedrijfsarts
BBFT bekkenbodemfysiotherapeut
CIV consultatieve IC-verpleegkundige
co co-assistent
CPV consultatief psychiatrisch verpleegkundige
DA doktersassistent
DD dienstdoende
ET ergotherapie, ergotherapeut
EVV eerst verantwoordelijke verpleegkundige
FT fysiotherapeut, fysiotherapie
FVP familievertrouwenspersoon
GP general practitioner
HA huisarts
HADO huisarts-docent
HAIO huisarts in opleiding
HIDHA huisarts in dienst van een huisarts
i.o. in opleiding
KA kinderarts
MCV mammacareverpleegkundige
MD medicinæ doctor
MPZ medisch pedagogisch zorgverlener
NEC neurochirurgie, neurochirurg
np niet praktiserend
OIO onderzoeker in opleiding
PA physician assistant
POH praktijkondersteuner huisartsenzorg
POH-GGZ praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg
psa psychiater
PVP patiëntenvertrouwenspersoon
RB regiebehandelaar
RvB raad van bestuur
SAM sedatie-anesthesiemedewerker
semi semi-arts
SO specialist ouderengeneeskunde
SPV sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
TLV tweedelijnsverloskundige
vlk verloskund(ig)e
VPK verpleegkundige
VS verpleegkundig specialist
WIS wond-, incontinentie- en stomazorg
ZG zelfstandige gipsverbandmeester
ZoCo zorgcoördinator