Afkortingen Gynaecologie

Aaa achterhoofdsligging, achterhoofd achter
AC anticonceptie
AC abdominal circumference
acc acceleraties
AD amenorroeduur
ADCC antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
AFI amniotic fluid index
AP abortus provocatus
APLA abortus provocatus lege artis
AROM artificial rupture of membranes
AS apgarscore
ASA anti-sperma-antistoffen
AT à terme
AUE abdominale uterusextirpatie
AVF anteversieflexie
AW achterwand
BF basisfrequentie
BHF basale hartfrequentie
BPD biparietale diameter
BSO bilaterale salpingo-oöphorectomie
BTC basale temperatuurcurve
BV borstvoeding
cbbbi caput bewegelijk boven bekkeningang
CBBI caput beweeglijk boven bekkeningang
cbibi caput bewegelijk in bekkeningang
CD cyclusdag
CIF caput in fundo
CPD cefalo-pelviene disproportie
CRL crown-rump-length
CT cortonen
ctx contracties
cvibi caput vast in bekkeningang
Cx cervix
Cxl cervixlengte
DBP distantia biparietalis
dec deceleraties
DG diabetes gravidarum
EFW estimated fetal weight
ELM eerste dag van de laatste menstruatie
EUG extra-uteriene graviditeit
FE forcipale extractie
FGM female genital mutilation
FGR fetal growth restriction
FHR fetal heatt rate
FL femurlengte
FN foetale nood
FPP fluxus post partum
Fu fundus
FV flesvoeding
GG geboortegewicht
Go gonorroe
GUO geavanceerd ultrageluidonderzoek
HA hartactie
HB harde buiken
HC head circumference
HELLP hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count
HL hoofdligging
HPP haemorrhagia post partum
HR-HPV high-risk humaan papillomavirus
HRT hormonale replacement-therapie
MBO microbloedonderzoek
ME montevideo-eenheden
MI medische indicatie
ML minder leven
MM moedermelk
O ontsluiting
OAC orale anticonceptie
ø ontsluiting
P portio
pBSO preventieve bilaterale salpingo-oöphorectomie
PCT post-coïtumtest
PMB postmenopauzaal bloedverlies
POP-poli psychiatrie obstetrie pediatrie-poli
PP postpartum
PPD postpartumdepressie
PPROM preterm premature rupture of membranes
PROM premature rupture of membranes
PSIE prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie
PUL pregnancy of unknown location
SC sectio caesarea
SROM spontaneous rupture of membranes
TAE transabdominale echo
UZO uitwending zwangeren onderzoek
VBAC vaginal birth after caesarean section
VE vacuümextractie
VGV vrouwelijke genitale verminking
VO volledige ontsluiting
VT vaginaal toucher
ww weeën
ZOL zwangerschap met onbekende lokalisatie