Afkortingen Huisartsgeneeskunde

4DKL vierdimensionale klachtenlijst
AC anticonceptie
BBF bekkenbodemfysiotherapie
BLWI bovenste luchtweginfectie
BV bacteriële vaginose
bvvvcp bij verandering, verslechtering, vragen contact post
CML chronischemedicatielijst
CVRM cardiovasculair risicomanagment
CVRP cardiovasculair risicoprofiel
CVS chronisch vermoeidheidssyndroom
DM diabetes mellitus
DM1 diabetes mellitus type 1
DM2 diabetes mellitus type 2
E evaluatie
GGZ geestelijke gezondheidszorg
Go gonorroe
GP general practitioner
HAP huisartsenpost
HIDHA huisarts in dienst van een huisarts
HIS huisartsinformatiesysteem
HTG hypertriglyceridemie
IUD intra uterine device
LUTS lower urinary tract symptoms
MCA monochloorazijnzuur
NHG nederlands huisartsengenootschap
OAC orale anticonceptie
OMA otitis media acuta
OME otitis media met effusie
P plan
PAV perifeer arterieel vaatlijden
POH praktijkondersteuner huisartsenzorg
POH-GGZ praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg
RS-virus respiratoir syncytieel virus
RSV respiratoir syncytieel virus
S subjectief
SBOH stichting beroepsopleiding tot huisarts
SMR stoppen met roken
SOEP subjectief, objectief, evaluatie, plan
SOLK somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
SU spreekuur
TG triglyceride
TIS three item severity score
vis visite
VVR verhoogd vasculair risico