Afkortingen Huisartsgeneeskunde

AC anticonceptie
BLWI bovenste luchtweginfectie
CVRM cardiovasculair risicomanagment
CVS chronisch vermoeidheidssyndroom
DM diabetes mellitus
Go gonorroe
HT hypertensie
OAC orale anticonceptie
OLWI onderste luchtweginfectie
POB pijn op de borst
SOLK somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten