Afkortingen Huisartsgeneeskunde

AC anticonceptie
ACOS astma-COPD overlapsyndroom
ALK aanhoudende lichamelijke klachten
BLWI bovenste luchtweginfectie
bso buitenschoolse opvang
CB consultatiebureau
CJG centrum voor jeugd en gezin
CVRM cardiovasculair risicomanagment
CVS chronisch vermoeidheidssyndroom
DM diabetes mellitus
FTO farmacotherapeutisch overleg
FTTO farmacotherapeutisch transmuraal overleg
Go gonorroe
HAP huisartsenpost
HT hypertensie
ICPC international classification of primary care
MHS marburg heart score
OAC orale anticonceptie
OLWI onderste luchtweginfectie
P portio
POB pijn op de borst
SCEGS somatiek, cognitief, emoties, gedrag, sociaal
SOA seksueel overdraagbare aandoening
SOLK somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten
STD sexually transmitted disease
VT vaginaal toucher