Afkortingen Keel-neus-oorheelkunde

AD auris dexter
ADS auris dexter et sinister
AS auris sinister
ATE adenotonsillectomie
FEES flexibele endoscopische evaluatie van het slikken
OMA otitis media acuta
OME otitis media met effusie
TE tonsillectomie