Afkortingen Psychiatrie

ADD attention deficit disorder
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
AP antipsychoticum
BOPZ wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
BPD borderline personality disorder
CDI childhood depression inventory/children's depression inventory
GGZ geesteljke gezondheidszorg
KOPP kinderen van ouders met psychische problemen
MPU medisch psychiatrische unit
POP-poli psychiatrie obstetrie pediatrie-poli
PPD postpartumdepressie
RM rechterlijke machtiging