Afkortingen Psychiatrie

AA anonieme alcoholisten
AD antidepressiva
ADB acute deeltijdbehandeling
ADD attention deficit disorder
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
ADO acute dagopvang
AFP ambulante forensische psychiatrie
AN anorexia nervosa
APA american psychiatric association
APZ algemeen psychiatrisch ziekenhuis
ASS autismespectrumstoornis
ASS acute stressstoornis
BDD body dysmorphic disorder
BDI beck depression inventory
BOPZ wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
BPD borderline personality disorder
BPS borderline persoonlijkheidsstoornis
BW begeleid wonen
BW beschermd wonen
CANE camberwell assessment of need for the elderly
CAPS clinician-administered PTSD scale
CD crisisdienst
CDI childhood depression inventory/children's depression inventory
CGT cognitieve gedragstherapie
D&D Dijk en Duin
DBS deep brain stimulation
DD kliniek dubbele diagnose kliniek
DDOCS dutch dimensional obsessive compulsive scale
DIS dissociatieve identiteitsstoornis
DIVA diagnostisch interview voor ADHD bij volwassenen
DSM diagnostic and statistical manual of mental disorders
DTB deeltijdbehandeling
ECT elektroconvulsietherapie
EMDR eye movement desensitization and reprocessing
EPA ernstige psychiatrische aandoening
EPS extrapiramidale symptomen
ERS emotieregulatiestoornis
FACT flexible assertive community treatment
FNS functionele neurologische symptomen
FVP familievertrouwenspersoon
GAD generalized anxiety disorder
GAF global assessment of functioning
GAS gegeneraliseerde angststoornis
GCBK geneeskundige crisisdienst buiten kantoortijden
GGZ geestelijke gezondheidszorg
HDRS Hamilton depression rating scale
HRSD Hamilton rating scale for depression
HSP hoog sensitieve persoon
IBS inbewaringstelling
IBT intensieve behandeling thuis
IHT intensive home treatment
KOPP kinderen van ouders met psychische problemen
LVB lichte verstandelijke beperking
MDD major depressive disorder
MNS maligne neurolepticasyndroom
MPU medisch psychiatrische unit
NPI neuropsychiatrische inventarisatie
NPO neuropsychologisch onderzoek
OCD obsessive compulsive disorder
OCPD obsessive-compulsive personality disorder
OCPS obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
ODD oppositional defiant disorder
OOV ontslag onder voorwaarden
ORS olfactory reference syndrome
PAAZ psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis
PB-er persoonlijk begeleider
PCD psychiatrische consultatieve dienst
PDD pervasive developmental disorder
PDD-NOS pervasive developmental disorder not otherwise specified
PHS persoonlijkheidsstoornis
PMDS premenstruele dysfore stoornis
PMT psychomotore therapie
PO psychiatrisch onderzoek
POP-poli psychiatrie obstetrie pediatrie-poli
PTSD post traumatic stress disorder
PTSS posttraumatische stress-stoornis
PVP patiëntenvertrouwenspersoon
RB regiebehandelaar
RIAGG regionale instelling voor geestelijke gezondheidszorg
RM rechterlijke machtiging
SCID-5 structured clinical interview for DSM-5
SCID-D structured clinical interview for DSM-5 dissociative disorders
SI suïcidale ideaties
SNRI serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor
SPV sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
SSRI selective serotonin reuptake inhibitor
st stoornis
TAS transitiecentrum voor affectieve stoornissen
TCA tricyclische antidepressiva
TS tentamen suïcide
VERS vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis
VIP-team vroege interventie psychose-team
VM voorlopige machtiging
YBOCS Yale-Brown obsessive compulsive scale