Afkortingen Radiologie

2R twee richtingen
AP anterior-posterior
BOZ buikoverzicht
CBRN chemische, biologische of radiologische en nucleaire stoffen
CSS CT severity score
CTCA coronaire CT-angiografie
CTR cor-thorax ratio
PA posterior-anterior
rx röntgenonderzoek
TAE transabdominale echo
X röntgen