Afkortingen Reumatologie

IVIG intraveneus immunoglobuline
JCA juveniele chronische artritis
JIA juveniele idiopatische artritis
PMR polymyalgia rheumatica
RA reumatoïde artritis