Afkortingen Urologie

BPH benigne prostaathypertrofie
CAD catheter à demeure
JJ dubbel J catheter
mCRPC gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom
NST niet-scrotale testis
PSA prostaatspecifiek antigeen
UP urineproductie
UP ureter praeternaturalis
UWI urineweginfectie
VUR vesico-uretrale reflux