Afkortingen Verloskunde

Aaa achterhoofdsligging, achterhoofd achter
Aala achterhoofdsligging, achterhoofd links achter
Aalv achterhoofdsligging, achterhoofd links voor
Aara achterhoofdsligging, achterhoofd rechts achter
Aarv achterhoofdsligging, achterhoofd rechts voor
Aav achterhoofdsligging, achterhoofd voor
AC abdominal circumference
acc acceleraties
AD amenorroeduur
ADCC antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
AEDF afwezige eind-diastolische flow
AFI amniotic fluid index
AGA appropriate for gestational age
AGS adrenogenitaal syndroom
AMH anti-Müller hormoon
AOP anemia of prematurity
APLA abortus provocatus lege artis
AREDF absent or reversed diastolic flow
AROM artificial rupture of membranes
AS apgarscore
AT à terme
AVF anteversieflexie
BF basisfrequentie
bHCG beta humaan choriongonadotrofine
BHF basale hartfrequentie
BPD biparietale diameter
BV borstvoeding
CAH congenital adrenal hyperplasia
cbbbi caput bewegelijk boven bekkeningang
cbibi caput bewegelijk in bekkeningang
CCHD critical congenital heart disease
CCS corticosteroïden
CH caput Hodge
CIF caput in fundo
CPD cefalo-pelviene disproportie
CRL crown-rump-length
CT cortonen
CTG cardiotocografie
ctx contracties
cvibi caput vast in bekkeningang
Cx cervix
Cxl cervixlengte
DBP distantia biparietalis
DDD discrepantie-draaglast-draagkracht
dec deceleraties
DG diabetes gravidarum
DMG diabetes mellitus gravidarum
EDA epiduraal analgesie
EFW estimated fetal weight
EKR eiwit-creatinineratio
ELM eerste dag van de laatste menstruatie
epi episiotomie
EUG extra-uteriene graviditeit
FE forcipale extractie
FGR foetale groeirestrictie
FL femurlengte
FN foetale nood
FPP fluxus post partum
Fu fundus
FV flesvoeding
FZ foliumzuur
g.g. geschat gewicht
GDM gestational diabetes mellitus
GEO geavanceerd echoscopisch onderzoek
GG geboortegewicht
GUO geavanceerd ultrageluid onderzoek
GZ galzure zouten
GZZ galzure zouten
HA hartactie
HB harde buiken
HC head circumference
hCG humaan choriongonadotrofine
HDN hemolytic disease of the newborn
HELLP hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count
HG hyperemesis gravidarum
HL hoofdligging
HOH huid-op-huid
HPP haemorrhagia post partum
HR-HPV high-risk humaan papillomavirus
HRT hormonale replacement-therapie
HZFP Hemolytische ziekte van de foetus en pasgeborene
IEA irregulaire erythrocytenantistoffen.
IU intra-uterien
IUDL intra-uteriene druklijn
IUG intra-uteriene graviditeit
IUGR intra-uteriene groeirestrictie
IUVD intra-uteriene vruchtdood
KB kindsbewegingen
LGA large for gestational age
LHRH luteïniserend hormoon releasing hormoon
MAS meconiumaspiratiesyndroom
MBO micro-bloedonderzoek
ME montevideo-eenheden
MHV meconiumhoudend vruchtwater
MHVW meconiumhoudend vruchtwater
MiMis mifepriston misoprostol (behandeling)
N navel
NIPT niet invasieve prenatale test
NS navel-symfyse-afstand
NVO niet-vorderende ontsluiting
NX afstand van navel tot processus xyfoideus
O ontsluiting
OGTT orale glucosetolerantietest
Ø ontsluiting
PCA postconceptional age
PEH pre-existente hypertensie
PML postmenstruele leeftijd
PNZ prenatale zorg
PPROM preterm premature rupture of membranes
prog progenituur
PROM premature rupture of membranes
PSC primaire sectio caesarea
PUL pregnancy of unknown location
RAL Rhesus antilichamen
RhD rhesus-D
ROM rupture of membranes
S symfyse
SC sectio caesarea
SE schedelelektrode
SEHV spoedeisende hulp voor vrouwen
SEO structureel echoscopisch onderzoek
SGA small for gestational age
SPP spontane partus
SROM spontaneous rupture of membranes
SSC secundaire sectio caesarea
SV slijmverlies
synto Syntocinon
TBV totaal bloedverlies
TTN transiënte tachypneu van de neonaat
TTS tweelingtransfusiesyndroom
TVE transvaginale echo
V vliezen
var variabiliteit
VBAC vaginal birth after caesarean section
VCM volume, concentratie, motiliteit
VE vacuümextractie
VK verloskamer
vlk verloskund(ig)e
VO volledige ontsluiting
VT vaginaal toucher
VW vruchtwater
WA weeënactiviteit
ww weeën
X processus xyphoideus
ZOL zwangerschap met onbekende lokalisatie