CI

cardiac index

Cardiac output (minuutvolume) gedeeld door het lichaamsoppervlak in vierkante meters.
Zie ook
CO

andere betekenissen

confidence interval, contra-indicatie en cochleair implantaat