CRC

colorectaal carcinoom

Een maligniteit gelokaliseerd in het colon.
Zie ook
CEA, FAP