CTR

cor-thorax ratio

De verhouding tussen de grootte van het hart en de grootte van de thorax. Bij een cor-thorax ratio >0,6 spreekt men van een vergroot hart.

andere betekenis

carpaletunnelrelease