CTS

carpaletunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom is een aandoening die gepaard gaat met pijn, tintelingen en/of een doof gevoel in uw duim, vingers en handpalm doordat er een zenuwbeklemming bestaat in de pols (binnen de carpale tunnel).
Zie ook
CTR