CTT

colonpassagetijd

Snelheid van de darmpassage. De colonpassagetijd kan worden bepaald door op verschillende achtereenvolgende dagen radio-opake capsules in te nemen en een dag na de laatste inname een buikoverzichtsfoto te maken. Het aantal aanwezige markers geeft informatie over de passagetijd.