FAP

familiaire adenomateuze polyposis

Een autosomaal-dominant erfelijke aandoening waarbij er sprake is van meer dan 100 adenomateuze poliepen in het colon. De poliepen ontstaan vanaf twaalfjarige leeftijd. Er is bijna 100% kans op maligne ontaarding, waarbij het colorectaal carcinoom gemiddeld op 40-jarige leeftijd ontstaat.
Zie ook