HAP

huisartsenpost

Faciliteit voor dringende hulp van huisartsen buiten kantooruren.
Zie ook
NHG

andere betekenis

hospital acquired pneumonia