hep

hepatitis

Leverontsteking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hepatitis A t/m E.
Zie ook
HBV, HCV, HAV, HEV