IBS

irritable bowel syndrome

Prikkelbaredarmsyndroom. Verstoring van de functie van het maag-darmkanaal, waardoor patiënten klagen over buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik of winderigheid.

andere betekenis

inbewaringstelling