IF

intrinsic factor

Een glycoproteïne dat door de pariëtale cellen in de maagwand wordt geproduceerd. Het is noodzakelijk voor de opname van vitamine B12 via actief transport.

andere betekenis

Infant Flow