LDH

lactaatdehydrogenase

Het betreft een aantal enzymen die de reversibele oxidatie katalyseren van lactaat naar pyruvaat. Hierbij wordt tevens NAD+ omgezet in NADH. LDH wordt voor bepaald voor diagnostiek naar: orgaanbeschadigingen (via iso-enzymen), icterus, hematologische afwijkingen, hemolyse, leveraandoeningen, hartfalen, myeloïde leukemie.