LILT

longitudinal intestinal lengthening and tailoring

Chirurgische interventie waarbij een te wijde darm wordt versmald en verlengd door de gedilateerde darmlis in de lengte te splitsen en beide helften aan elkaar te maken. Dit leidt tot minder stase, waardoor de darmfunctie kan verbeteren.
Zie ook