MHS

marburg heart score

Klinische beslisregel om coronairlijden bij patiënten met pijn op de borst uit te kunnen sluiten.