NET

neuro-endocriene tumor

Tumoren die ontstaan uit neuro-endocriene cellen, deze zitten door het lichaam verspreid in hormoonproducerende weefsels en zenuwweefsels. De tumoren komen onder andere voor in het maagdarmstelsel. Door de ongeremde celgroei is er sprake van overmatige hormoonproductie.