Over medischeafkorting.nl

Deze site is in 2018 opgericht door een groep co-assistenten die tijdens elk coschap weer kennismaakten met een nieuwe reeks vakspecifieke afkortingen waarvan de betekenis soms maar lastig te achterhalen was.

Deze site is bedoeld als hulp voor geneeskundestudenten, co-assistenten, artsen in opleiding, huisartsen en alle anderen die te maken krijgen met de vele afkortingen die de verschillende medische vakgebieden rijk zijn. We proberen van zo veel mogelijk afkortingen de betekenis te vermelden, ook als ze niet officieel of minder gangbaar zijn.