PEARL

pupils equal and reactive to light

Isocore en lichtreactieve pupillen. Bevinding bij lichamelijk onderzoek.
Synoniem