PFNA

proximal femoral nail antirotation

Chirurgische interventie die bij per-, inter- en subtrochantere femurfracturen gebruikt wordt voor repositie en stabilisatie.