STEP

serial transverse enteroplasty

Chirurgische interventie waarbij de darm op een aantal plaatsen gedeeltelijk wordt dichtgeniet, om de passagesnelheid te doen afnemen. Dit zorgt voor meer contact tussen de mucosa en de darminhoud, waardoor de darmfunctie kan verbeteren.
Zie ook