TE

tonsillectomie

Verwijderen van de keelamandelen.
Zie ook
ATE