UV

ulcus ventriculi

Ook wel bekend als maagzweer. Symptomen zijn bijvoorbeeld: zuurbranden, oprispingen, speekselvloed, bloedbraken. Behandeling is medicamenteus met protonpompremmers of H2-antagonisten.

andere betekenis

universitair verplegingscentrum